Hasící přístroj v současné době také nepatří do povinné výbavy, ale rozhodně stojí za to ho do výbavy zařadit. Nejde jen o to, že v některých zemích, kam mnoho řidičů z České republiky jezdí je součástí povinné výbavy, ale opět je to hlavně pojistka pro případ požáru vozidla při dopravní nehodě nebo při elektrickém zkratu, který požár způsobí. 

Ceny hasicích přístrojů nejsou vůbec velké v porovnání se škodou, které mohou předejít.