Zabezpečenie vozidiel je v súčasnej dobe veľmi žiaduce. Buďte pokiaľ možno o krok pred zlodejmi. Aj mechanické zabezpečenie môže od krádeže odradiť. Chráňte si aj svoje bicykle pomocou poistných matíc.